Löydä minut

Löydä minut -hanke on etsivän työn pilottihanke maahan muuttaneiden ikäihmisten parissa. Hanke levittäytyy Turkuun ja sen lähialuille. Hanke keskittyy ikääntyvien maahanmuuttajataustaisten naisten löytämiseen, erityisesti pakolaistaustaisiin naisiin. Maahanmuuttajiin liittyvä etsivä työ on ollut osana laajempia hankkeita, kuten Turussa toimiva Fingerroos säätiön toteuttamassa ikääntyvien. Projektin on rahoittanut Turun kaupunki.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1) löytää maahan muuttaneita ikäihmisiä ja tuoda heidät mukaan Muistolan toimitalossa järjestettävään ryhmätoimintaan

2.) hyvinvoinnin parantaminen fyysisesti ja psyykkisesti yksilö – ja ryhmätoiminnan kautta

3.) maahan muuttaneiden ikäihmisten erityiskysymysten esiintuominen sosiaali- ja terveyspuolella