Työkokeiluun

Tervetuloa työkokeiluun Muistolaan!

Muistolan kurssimuotoisen toiminnan aiheina: suomen kieli, ompelu & käsityöt, liikunta & terveys, ruuanlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito, ATK ja omaishoitajuus.

Työkokeilijalle tehdään aluksi taitokartoitus ja häntä tuetaan vahvistamaan osaamistaan. Työkokeilija saa tukea ansioluettelon laatimisessa ja työpaikan hakemisessa sekä lisää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.


Welcome to Muistola for internship!

The courses include: Finnish language, sewing & hand crafts, sports( dancing and indoor exercises ) & wellness, Cooking, cafe operation, gardening, IT and personal-care.

At first, an intern will be trained and supported to strengthen their skills. The intern receives support for creating a CV and how to apply for a job, and for more information on Finnish society and working life.