Tienhaara

Opetushallituksen rahoittamassa Tienhaara-hankkeessa DaisyLadies ry järjestää syksystä 2018 alkaen ryhmämuotoista omankielistä kotoutumista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian- ja somalinkielisille maahanmuuttajanaisille. Ryhmät tarjoavat tehostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla kotoutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt esimerkiksi lasten saamisen ja kotiin jäämisen myötä. Naisilla ei välttämättä ole ollenkaan tai hyvin vähän kielitaitoa, lukutaitoa, koulutus- tai työtaustaa. Naiset voivat tuoda tiettyinä päivinä myös kouluikäiset lapsensa mukaan ryhmätoimintaan.

Ryhmissä naisten ja lasten mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen tuetaan sillä se antaa voimaa vastaanottaa uutta kulttuuria. Matalan kynnyksen toiminta toteutetaan viikoittain DaisyLadies ry:n toimitalossa Muistolassa. Vertaisryhmien ohjaajina/mentoreina toimivat kotoutumisprosessissa jo pidemmällä olevat maahanmuuttajataustaiset naiset. Toiminta toteutetaan ryhmälähtöisesti ja se sisältää mm. suomen kielen opiskelua sekä tietoa yhteiskunnallisista asioista/palveluista.

Vertaisryhmien tavoitteena on maahanmuuttajanaisten kotoutumisen eteneminen, kielitaidon ja yhteiskunnallisen tietämyksen paraneminen ja sosiaalinen verkoston kasvaminen. Tavoitteena on että naiset voivat itse jatkossa toimia mentoreina lähiyhteisössään.

Lisätietoa täällä.


Tienhaara-project – Peer groups in ones own language

Tienhaara-project is funded by national board of education. Since 2018, DaisyLadies ry has been organizing mentorship and peer support activities for immigrant women of Arabic and Somali background in Muistola. The peer groups provide in their own languages enhanced support and guidance to women who are only beginning to integrate or interrupted, for example, by having children and staying at home. The target groups are women who have no or very little language skills, literacy, education or work experince.

The activities are mainly carried out in a group-oriented manner that includes, studying Finnish and information on social issues / services. The aim of peer groups is to advance the integration of immigrant women, to improve language skills and social knowledge, and to increase social networking. The goal is that women in the future can become mentors in their community.

More info here.

Yhteistyössä/collaboration