Tienhaara

Opetushallituksen rahoittamassa Tienhaara-hankkeessa DaisyLadies ry järjestää syksystä 2018 alkaen ryhmämuotoista omankielistä kotoutumista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian-, somalin-, persian- ja darinkielisille maahanmuuttajanaisille. Ryhmät tarjoavat tehostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla kotoutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt esimerkiksi lasten saamisen ja kotiin jäämisen myötä. Naisilla ei välttämättä ole ollenkaan tai hyvin vähän kielitaitoa, lukutaitoa, koulutus- tai työtaustaa. Naiset voivat tuoda tiettyinä päivinä myös kouluikäiset lapsensa mukaan ryhmätoimintaan.

Ryhmissä naisten ja lasten mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen tuetaan sillä se antaa voimaa vastaanottaa uutta kulttuuria. Matalan kynnyksen toiminta toteutetaan viikoittain DaisyLadies ry:n toimitalossa Muistolassa. Vertaisryhmien ohjaajina/mentoreina toimivat kotoutumisprosessissa jo pidemmällä olevat maahanmuuttajataustaiset naiset. Toiminta toteutetaan ryhmälähtöisesti ja se sisältää mm. suomen kielen opiskelua sekä tietoa yhteiskunnallisista asioista/palveluista.

Vertaisryhmien tavoitteena on maahanmuuttajanaisten kotoutumisen eteneminen, kielitaidon ja yhteiskunnallisen tietämyksen paraneminen ja sosiaalinen verkoston kasvaminen. Tavoitteena on että naiset voivat itse jatkossa toimia mentoreina lähiyhteisössään.

Ryhmien aikataulut löydät täältä.

Yhteistyössä