Toimitalot

DaisyLadies ry:llä on kaksi toimitaloa: Muistola (Linnnankatu 41, 20100 Turku) ja DaisyKoti (Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku).

Muistojen Kodin eli Muistolan toiminta keskittyy työikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten aktivointiin, työelämätaitojen kasvattamiseen, kurssitoimintaan ja uraohjaukseen. Muistolan ohjaajat antavat neuvontaa ja yksilöohjausta mm. erilaisissa työllistymiseen, kela-asioihin, hakemuksiin ja lomakkeisiin liittyen.

DaisyKodissa järjestetään taas hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymisestä ehkäisevää monikulttuurista ryhmätoimintaa (ompelu, käsityöt, ruuanlaitto, liikunta, hyvinvointiluennot, keskustelupiirit jne.) kaikille kiinnostuneille. Erityisenä kohderyhmänä ovat iäkkäät ja nuoret. DaisyKodissa toimii myös opetuskahvila CafeDaisy, opetusompelimo ja Taikapuoti. DaisyKoti toimii myös NordicLadies-hankkeen ja Pohjoismaisista naisjärjestöistä koostuvan verkoston keskuksena ja siellä palvelee neuvontapiste, mistä saa esimerkiksi oikeudellista neuvontaa mm. rikoksen uhrin oikeuksiin ja väkivaltaa koskevaan lainsäädäntöön liittyen. Neuvontapisteeltä on mahdollista saada apua monella eri kielellä ja tarpeen mukaan myös anonyymisti. DaisyKodissa järjestetään myös erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia sekä luentoja ja seminaareja.

DaisyLadies ry:n toiminnan kohderyhmä kattaa kokonaisvaltaisesti nuoret, työikäiset ja iäkkäät. Kummassakin toimitalossamme voi suorittaa työkokeiluja ja opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja.

DaisyLadies ry:n toiminnan tavoitteita:
  • Jatkopolun varmentaminen: opiskelupaikan löytäminen tai työelämään siirtyminen
  • Tiedon lisääminen työmarkkinoista ja koulutustarjonnasta
  • Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen liikunnan ja kulttuurin avulla
  • Osallisuuden ja elinikäisen oppimisen vahvistaminen
  • Yksinäisyyden vähentäminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnassa
  • Verkostojen laajentaminen uussuomalaisten ja syntysuomalaisten välillä

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen