Omakieliset vertaisryhmät

DaisyLadies ry järjestää ryhmämuotoista kotoutumista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian- ja somalinkielisille maahanmuuttajanaisille. Toiminaa on järjestetty osana osana Käsi kädessä -hanketta. Hanke on päättynyt mutta pyrimme kuitenkin tarjoamaan jatkossakin omankielistä mentorointia resurssien puitteissa.

Omakieliset ryhmät tarjoavat tehostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla kotoutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt esimerkiksi lasten saamisen ja kotiin jäämisen myötä. Erityisenä kohderyhmänä ovat naiset, joilla ei välttämättä ole ollenkaan tai hyvin vähän kielitaitoa, lukutaitoa, koulutus- tai työtaustaa.

Toiminta toteutetaan pääasiassa ryhmälähtöisesti ja se sisältää mm. suomen kielen opiskelua, tietoa yhteiskunnallisista asioista/palveluista ja uraohjausta. Vertaisryhmien tavoitteena on maahanmuuttajanaisten kotoutumisen eteneminen, kielitaidon ja yhteiskunnallisen tietämyksen paraneminen ja sosiaalinen verkoston kasvaminen. Tavoitteena on että naiset pääsetvät eteenpäin opiskelemaan ja työelämään ja voivat itse jatkossa toimia mentoreina lähiyhteisössään.

Vertaisryhmätoiminta on avointa kaikenikäisille arabian- ja somalinkielisille naisille eikä siihen ole sitoutumispakkoa.

Päivittäin ohjausta saatavilla myös mm. suomen, englannin, persian, kurdin, espanjan ja turkin kielellä!

 

Lisätietoja: daisyladies.turku@gmail.com, puh. 050 326 5064

Peer groups in ones own language

Since 2018, DaisyLadies ry has been organizing mentorship and peer support activities for immigrant women of Arabic and Somali background in Muistola. The peer groups provide in their own languages enhanced support and guidance to women who are only beginning to integrate or interrupted, for example, by having children and staying at home. The target groups are women who have no or very little language skills, literacy, education or work experince.

The activities are mainly carried out in a group-oriented manner that includes, studying Finnish and information on social issues / services. The aim of peer groups is to advance the integration of immigrant women, to improve language skills and social knowledge, and to increase social networking. The goal is that women in the future can become mentors in their community.

Groups are open to Arabic and Somali women of all ages and are not bound by commitment.

Daily guidance is also available in Finnish, English, Persian, Darin, Spanish and Turkish!

INFO: daisyladies.turku@gmail.com, Tel. 050 326 5064

Yhteistyössä

Linnankatu 41, 20100 Turku
p. 050 326 5064