Nordic Ladies

Nordic Ladies -hankkeen ideana on ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä edistää maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia ja asemaa Pohjoismaissa kulttuurisensitiivisen valistustyön ja tabujen rikkomisen kautta. Hanke starttaa Suomessa, jonka jälkeen toimintaa tullaan järjestämään Suomen mallin mukaan myös muissa Pohjoismaissa. Tärkeimpänä osana hanketta on näiden naisten osallistaminen ja aktivointi mukaan yhteiskuntaan. Jokaisesta maasta sitoutetaan hankkeeseen mukaan myös päättäjiä, jotka huolehtivat että hankkeen aikana kerätyt asiat viedään eteenpäin.

Hankkeessa järjestetään vuorovuosittain jokaisessa Pohjoimaassa yksi työryhmän suunnittelutapaaminen ja yksi kansainvälinen seminaari. Seminaarien lisäksi vuoden mittaan järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia, pop up -neuvontaa, keskustelutilaisuuksia ja luentoja naisten tasa-arvoon, oikeuksiin, hyvinvointiin ja väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen. Kaikessa toiminnassa asioita lähestytään ja avataan naisten oman kulttuurin kautta, sitä kunnioittaen.

Hankkeen aikana luodaan verkosto Pohjoismaissa asuvien maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja muiden toimijoiden välille sekä myös näissä maissa asuvien maahanmuuttajanaisten välille. Verkoston kautta maahanmuuttajanaiset voivat vaihtaa kokemuksiaan, ideoita ja tietoja keskenään sekä levittää oppimiaan asioita eteenpäin. Koska haluamme tukea ja kannustaa maahanmuuttajanaisten omaa toimijuutta, tarkoituksena on että naiset itse aktiivisesti työskentelevät verkoston rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Tässä hankkeessa toimimme itse ovien avaajan ja mahdollistajan roolissa ja kohderyhmää eli maahanmuuttajanaisia kannustetaan aktiivisen toimijan rooliin.

Nordic Ladies -hankkeen kauaskantoisena tuloksena voidaan nähdä että naisten ja perheiden hyvinvoinnin kautta edistetään myös suoraan yhteiskunnan hyvinvointia.

Hankkeen suojelijaksi on lupautunut europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Katso Sirpan videotervehdys hankkeelle:

Hankkeen työryhmä pyysi myös kirjeitse Ruotsin kruununprinsessa Victoriaa suojeliaksi. Kirjeen voit lukea täältä ja Victorian vastauksen täältä.

“Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.” – Ryunosuke Satoro

Hankkeen tavoitteet ovat:
  1. Naisten aktivoiminen ja osallistaminen yhteiskunnalliseen toimintaan.
  2. Naisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen.
  3. Naisten voimaantuminen: itsetunnon ja oman toimijuuden vahvistuminen.
  4. Naisten sosiaalisten verkostojen laajentaminen.
  5. Verkoston luominen Pohjoismaissa asuvien maahanmuuttajatyötä tekevien sekä maahanmuuttajanaisten välille.
  6. Uuden ja ajankohtaisen tiedon ja osaamisen tuominen kentälle (terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalialan henkilöstö, viranomaistahot, järjestöt).
  7. Tuoda naisiin kohdistuva väkivalta, epätasa-arvo ja muut naisia koskettavat epäkohdat ilmiönä laajemmin esiin julkisuudessa ja mediassa.
Työryhmä:

Hülya ”Hissu” Kytö (Turkki)
Sofia Henttunen (Suomi)
Anays Piirainen (Venezuela)
Neriman Al Take (Irak)
Ilhan Elmi (Somalia)
Hannaneh Mahmoudian (Iran)
Arezoo Shirdel (Afganistan)
Maryam Samaian (Iran)

 

Lisätiedot: daisyladies.turku@gmail.com, p. 0503265064 tai p. 050 555 8781

Yhteistyössä: