NordicLadies

NordicLadies -hankkeen ideana on ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä edistää maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia ja asemaa Pohjoismaissa kulttuurisensitiivisen valistustyön ja tabujen rikkomisen kautta. Hanke starttaa Suomessa, jonka jälkeen toimintaa tullaan järjestämään Suomen mallin mukaan myös muissa Pohjoismaissa. Tärkeimpänä osana hanketta on näiden naisten osallistaminen ja aktivointi mukaan yhteiskuntaan. Jokaisesta maasta sitoutetaan hankkeeseen mukaan myös päättäjiä, jotka huolehtivat että hankkeen aikana kerätyt asiat viedään eteenpäin.

Hankkeessa järjestetään vuorovuosittain jokaisessa Pohjoimaassa yksi työryhmän suunnittelutapaaminen ja yksi kansainvälinen seminaari. Seminaarien lisäksi vuoden mittaan järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia, pop up -neuvontaa, keskustelutilaisuuksia ja luentoja naisten tasa-arvoon, oikeuksiin, hyvinvointiin ja väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen. Kaikessa toiminnassa asioita lähestytään ja avataan naisten oman kulttuurin kautta, sitä kunnioittaen.

Hankkeen aikana luodaan verkosto Pohjoismaissa asuvien maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja muiden toimijoiden välille sekä myös näissä maissa asuvien maahanmuuttajanaisten välille. Verkoston kautta maahanmuuttajanaiset voivat vaihtaa kokemuksiaan, ideoita ja tietoja keskenään sekä levittää oppimiaan asioita eteenpäin. Koska haluamme tukea ja kannustaa maahanmuuttajanaisten omaa toimijuutta, tarkoituksena on että naiset itse aktiivisesti työskentelevät verkoston rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Tässä hankkeessa toimimme itse ovien avaajan ja mahdollistajan roolissa ja kohderyhmää eli maahanmuuttajanaisia kannustetaan aktiivisen toimijan rooliin.

NordicLadies -hankkeen kauaskantoisena tuloksena voidaan nähdä että naisten ja perheiden hyvinvoinnin kautta edistetään myös suoraan yhteiskunnan hyvinvointia.


Summary in English:

The idea of the NordicLadies project is to promote the well-being and improve the situation of vulnerability of women and girls with immigrant background in the Nordic countries, through networking. The specifi c goal is to prevent violence against women and girls.

The strength of the project is in the effective and efficient organization of planning meetings, workshops and international seminars in Nordic countries. In addition, there are low-threshold information sessions, pop-up counselling, discussion sessions and lectures, concerning to women’s equality, well-being and prevention of violence. In all activities, issues are approached and opened through the women’s own culture, respecting it and their realities.

More information on: daisyladies.turku@gmail.com, Tel. +358 (0)50 326 5064 or Tel. +358 (0)50 555 8781


Hankkeen suojelijaksi on lupautunut europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Katso Sirpan videotervehdykset hankkeelle:

Hankkeen työryhmä pyysi myös kirjeitse Ruotsin kruununprinsessa Victoriaa suojeliaksi. Kirjeen voit lukea täältä ja Victorian vastauksen täältä.

“Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.” – Ryunosuke Satoro

Hankkeen tavoitteet ovat:
  1. Naisten aktivoiminen ja osallistaminen yhteiskunnalliseen toimintaan.
  2. Naisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen.
  3. Naisten voimaantuminen: itsetunnon ja oman toimijuuden vahvistuminen.
  4. Naisten sosiaalisten verkostojen laajentaminen.
  5. Verkoston luominen Pohjoismaissa asuvien maahanmuuttajatyötä tekevien sekä maahanmuuttajanaisten välille.
  6. Uuden ja ajankohtaisen tiedon ja osaamisen tuominen kentälle (terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalialan henkilöstö, viranomaistahot, järjestöt).
  7. Tuoda naisiin kohdistuva väkivalta, epätasa-arvo ja muut naisia koskettavat epäkohdat ilmiönä laajemmin esiin julkisuudessa ja mediassa.

Lisätiedot: daisyladies.turku@gmail.com, p. 0503265064 tai p. 050 555 8781

Yhteistyössä:

               

UUTISET

4.2.2020

Muistolassa alkaa 6.2.2020 maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu väkivaltaan liittyvissä asioissa joka torstai klo 9.00-11.00. Neuvomassa on juristi, OTM Ulla Pakarinen. Voit asioida ilman ajanvarausta tai varata ajan soittamalla puh. 050 326 5064. Lisätietoja täällä.


Turkulainen 16.1.2020


Turun Sanomat 26.12.2019

“Nyt täytyy vain uskaltaa”  – turkulaislähtöinen hanke yhdistää Pohjoismaiden maahanmuuttajanaiset tukiverkostoksi häpeää vastaan


Turun Sanomat 1.12.2019


Turun Sanomat 24.8.2019

Joukko turkulaisia aktiiveja tuo kuuluviin maahanmuuttajataustaisten naisten ääntä – Nordic Ladies on Pohjoismaiden laajuinen yhteistyöverkosto