Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta on vielä nyt 2010-luvullakin ajankohtainen ja globaali ongelma. Näennäisesti kehittyneestä ja sivistyneestä yhteiskunnasta huolimatta liian monet naiset ja lapset elävät väkivallan tai sen uhan keskellä.

DaisyLadies ry on aktiivisesti hoitanut naisten oikeuksia ja olemme työn ohessa huomanneet että eri maissa väkivalta tulkitaan hyvin eri tavalla. Tästä johtuen päätimmekin tarttua asiaan ja ottaa tavoitteeksemme selkeyttää suomeen muuttaneille naisille väkivallan muotoja ja sen tulkintaa. Toiminnassamme on mukana eri-ikäisiä naisia monista eri maista ja koemme hyvin tärkeäksi tuoda heille esiin mitä väkivalta on ja kenen puoleen pitää kääntyä sitä kohdatessa.

Aiheeseen liittyen järjestimme Naisiin kohdistuva väkivalta ja ennaltaehkäisevä työ -seminaarin 23.11.2017 Turussa yhteistyössä Monika-Naiset Liitto ry:n, NYTKIS ry:n ja oikeusministeriön/ ETNOn kanssa. Yhteistyökumppaneina oli myös Turun ensi- ja turvakoti ry, Globaalinuoret ry ja ELY-keskus.

Seminaarin aiheena oli naisten kokema väkivalta Suomessa ja keinot sen ennaltaehkäisyyn. Erityisesti keskustelimme Suomeen muuttaneiden kokemasta väkivallasta ja suunnittelimme konkreettisia keinoja naisten auttamiseksi. Seminaariohjelma koostui asiantuntijapuheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Paneelikeskustelussa pohdittiin mm. millaisille väkivaltaa kokeneiden palveluille on tarvetta ja mitä erityisasioita pitäisi ottaa huomioon Suomeenmuuttajanaisille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. DaisyLadies ry keräsi myös tositapahtumiin perustuvia kertomuksia väkivaltaan liittyen ja näitä kertomuksia käsiteltiin myös osana seminaarin ohjelmaa.

Seminaari on ensimmäinen ottamamme askel tämän tärkeän asian ajamisessa eteenpäin. Suurempana tavoitteena on väkivaltaa kokeneille, erityisesti Suomeen muuttaneille naisille kohdistettujen matalankynnyksen palvelujen kehittäminen sekä tämän ajankohtaisen aiheen laajamittaisempi esilletuonti ja valistaminen julkisuudessa erilaisissa medioissa, erityisesti televisiossa.

Seminaarista laaditun videokoosteen voit katsoa täällä.

Yhteistyössä