Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta on vielä nyt 2010-luvullakin ajankohtainen ja globaali ongelma. Näennäisesti kehittyneestä ja sivistyneestä yhteiskunnasta huolimatta liian monet naiset ja lapset elävät väkivallan tai sen uhan keskellä.

DaisyLadies ry on aktiivisesti hoitanut naisten oikeuksia ja olemme työn ohessa huomanneet että eri maissa väkivalta tulkitaan hyvin eri tavalla. Tästä johtuen päätimmekin tarttua asiaan ja ottaa tavoitteeksemme selkeyttää suomeen muuttaneille naisille väkivallan muotoja ja sen tulkintaa. Toiminnassamme on mukana eri-ikäisiä naisia monista eri maista ja koemme hyvin tärkeäksi tuoda heille esiin mitä väkivalta on ja kenen puoleen pitää kääntyä sitä kohdatessa.

Aiheeseen liittyen järjestimme Naisiin kohdistuva väkivalta ja ennaltaehkäisevä työ -seminaarin 23.11.2017 Turussa yhteistyössä Monika-Naiset Liitto ry:n, NYTKIS ry:n ja oikeusministeriön/ ETNOn kanssa. Yhteistyökumppaneina oli myös Turun ensi- ja turvakoti ry, Globaalinuoret ry ja ELY-keskus.

Seminaarin aiheena oli naisten kokema väkivalta Suomessa ja keinot sen ennaltaehkäisyyn. Erityisesti keskustelimme Suomeen muuttaneiden kokemasta väkivallasta ja suunnittelimme konkreettisia keinoja naisten auttamiseksi. Seminaariohjelma koostui asiantuntijapuheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Paneelikeskustelussa pohdittiin mm. millaisille väkivaltaa kokeneiden palveluille on tarvetta ja mitä erityisasioita pitäisi ottaa huomioon Suomeenmuuttajanaisille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. DaisyLadies ry keräsi myös tositapahtumiin perustuvia kertomuksia väkivaltaan liittyen ja näitä kertomuksia käsiteltiin myös osana seminaarin ohjelmaa.

Seminaari on ensimmäinen ottamamme askel tämän tärkeän asian ajamisessa eteenpäin. Suurempana tavoitteena on väkivaltaa kokeneille, erityisesti Suomeen muuttaneille naisille kohdistettujen matalankynnyksen palvelujen kehittäminen sekä tämän ajankohtaisen aiheen laajamittaisempi esilletuonti ja valistaminen julkisuudessa erilaisissa medioissa, erityisesti televisiossa.

Seminaarista laaditun videokoosteen voit katsoa täällä.

Vuonna 2018 DaisyLadies ry järjestää yhteistyössä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n, Varsinais-Suomen Keskustanaisten, Naisten Pankin, ELY-keskuksen/Kotona Suomessa -hankkeen, Turun kaupungin, Turun kaupunginkirjaston ja Oripään koulun kanssa marraskuussa viikolla 47 erilaisia väkivallan vastaisia tempauksia Turussa. Viikon erityisenä teemana ovat perheväkivalta ja lasten oikeudet. Viikon kohokohtana on Turvallinen yhteiskunta -seminaari Turun kaupungintalolla.

Viikon ohjelma:

19.11. Väkivallan vastaisen viikon avaustilaisuus Turun pääkirjaston Studiossa klo 11–13.30. Kaikille avoimessa tilaisuudessa esitellään Väkivallan vastaisen viikon ohjelmaa ja kuullaan asiantuntijapuheenvuoro. Lopuksi yleisökysymyksiä ja keskustelua aiheesta.

20.11. Lasten oikeuksien päivä Muistolassa (Linnankatu 41) klo 9.30-10.30. Lapsiryhmä Oripään koulusta vierailee DaisyLadies ry:n toimitalossa Muistolassa kertomassa omia ajatuksiaan lasten oikeuksista. Luvassa myös pieniä esityksiä.

23.11. Turvallinen yhteiskunta -seminaari Turun kaupungintalolla (Aurakatu 2) klo 8.30–15.30. Seminaarissa käsitellään erityisesti perheväkivaltaa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Seminaari on valtakunnallinen ja puhujiksi on kutsuttu alan asiantuntijoita ja asian parissa työskenteleviä. Lisätietoja täällä. Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2018 mennessä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYeWpYcCRfPZkn4bcY7C4Y01Xhf-O6_v5RBivO21dyn-VHOw/viewform?usp=sf_link

25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma Turussa. V-S Nytkis jakaa heijastimia Turun kävelykadulla Onnen hevosen kohdalla klo 16-17.

Yhteistyössä