My Voice – Minun ääneni

DaisyLadies on saanut Turun kaupungin ideakilpailussa 2020 rahoituksen My Voice – Minun ääneni -hankkeelle. Hanke rahoitetaan Turun kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaalirahaston tuotoista.

Hankkeessa ikäihmiset esittelevät oman maansa musiikkiperinnettä ja lauluja, jotka ovat muodostuneet heille tärkeiksi. Tämän jälkeen nuoret osallistujat tekevät omat tulkintansa teemasta tai sen innoittamina ja tuovat maahannmuuttajien musiikkiperinnettä 2020-luvulle tuottamansa äänitteen muodossa. Lisäksi projektin puitteissa on tarkoitus tutustuttaa iäkkäitä maahanmuuttajia heille uuteen musiikkikulttuuriin. Tämä tutustuttaminen tapahtuisi esimerkiksi konserttikäyntien ym. muodossa.

My Voice projektin uutuusarvo ja ainutkertaisuus nousee sen ikäihmisiä ja nuoria yhdistävästä toiminnasta ja toisaalta maahanmuuttajasenioreiden oman musiikkiperinteen nostamisesta keskiöön ja uudelleentulkinnan kohteeksi. Idean kohderyhmät ovat ikäihmiset ja nuoret. Projektin tavoitteena on koota yhteen musiikin ääreen säännöllisesti 30-40 ikäihmistä ja nuorta. Nämä osallistujat ovat projektin välittömiä hyödynsaajia. Ikäihmiset ja nuoret ovat valikoituneet kohderyhmäksi siksi, että he tarvitsevat erityisesti maahanmuuttajien taholla tukea pystyäkseen osallistumaan täysipainoisina jäseninä yhteiskunnan toimintaan sekä vahvistaakseen sosiaalista verkostoaan.

DaisyLadies ry toteuttaa projektin yhdessä Daisy Young Club ry:n kanssa. DaisyLadies ry:llä on pitkällinen kokemus maahanmuuttajanaisten ja ikäihmisten parissa integroitumista tukevan toiminnan järjestämisestä sekä sosiaalisen toimintakyvyn kehittämisestä. Daisy Young Club ry järjestää nuorille vapaa-ajantoimintaa sekä elämänhallintataitoja kehittävää ja itsenäistä elämää tukevaa toimintaa. Projektia koordinoi ja käytännön toimintaa ohjaa musiikinohjaaja.

Ikäihmisten ja nuorten oman musiikkikulttuurin illat kokoontuvat kerran kuukaudessa vuoden 2021 aikana. Lisäksi ikäihmisten musiikilliset kohtaamiset yhdessä musiikin ohjaajan kanssa toteutuvat arkipäivisin DaisyLadiesin tiloissa osallistujille sopivina ajankohtina. Nuorten osuus projektista – eli uuden musiikin luominen – toteutuu vuoden mittaan joulukuuhun 2021 asti. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan musiikillinen yhteys ikäihmisten ja nuorten välille sekä kerätään musiikillista perinnettä yhdessä ikäihmisten kanssa. Toisessa vaiheessa nuoret työstävät uusia lauluja saamansa musiikkiperinnön pohjalta. Viimeisessä vaiheessa ikäihmisten inspiroimat uudet laulut äänitetään ja tuotetaan julkaistavaan muotoon. Projektin ensimmäinen ja toinen vaihe tapahtuvat käytännössä limittäin vuoden 2021 loppuun asti.

#Turkutekeehyvää

MY VOICE FAKTAT

  • Hankkeen toteuttavat Daisy Ladies ryja Daisy Young Club ry
  • Musiikkitoimintaa on tarjolla ikäihmisille ja nuorille sekä yhdessä että erikseen
  • Toiminnassa tutustutaan eri soittimiin, musiikin tekemiseen ja eri musiikkikulttuureihin
  • Tarjolla on myös ukulelen ja kitaransoiton opetusta lapsille ja nuorille
  • Toiminta on kaikille avointa ja ilmaista

Yhteistyössä