Hyvinvointikeskus Muistojen Koti (Muistola)

Hyvinvointikeskus Muistojen Kodin eli Muistolan toiminta keskittyy työikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten aktivointiin, työelämätaitojen kasvattamiseen, kurssitoimintaan ja uraohjaukseen.

Pyrimme antamaan hyvin kohdennettua, henkilökohtaista opastusta ja apua työikäisille maahanmuuttajanaisille. Työllistymistä edistetään mm. suomen kielen opiskelulla, atk-taitojen kehittämisellä ja yksilöohjauksella. Kaikessa toiminnassa pyritään lisäämään naisten työ- ja/tai koulutusedellytyksiä. Käymme jokaisen toimintaan osallistuvan kanssa alkukartoituskeskustelun, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen jatkopolku-suunnitelma, jonka etenemistä seurataan säännöllisissä ohjauskeskusteluissa. Tarkoituksena on, että jokaisella toimintaan osallistuneella naisella on mahdollisuus sijoittua Muistolan jälkeen uuteen työharjoitteluun, opiskelemaan tai työelämään.

Muistolassa annamme CV-neuvontaa ja tiedotamme eri työpaikkamahdollisuuksista. Naisten verkostoja laajennetaan sekä autetaan erilaisten asiakirjojen ja hakemusten laatimisessa sekä tarvittaessa tehdään työnhakuun liittyviä haastatteluharjoituksia. Osana Muistolan  toimintaa tehdään kohdennetusti sopivia työpaikka- ja koulutukseen liittyviä vierailuja ja tutustutaan maahanmuuttajanaisten mahdollisiin työllistäjiin ja työkokeilupaikkojen tarjoajiin. Muistolaan kutsutaan eri alojen työnantajia ja tällä tavalla mahdollistetaan naisten ja työnantajien luonnollinen kohtaaminen.

DaisyKodin puolella toimivat opetuskahvila CafeDaisy ja opetusompelimo tarjoavat paikan saada käytännön työkokemusta kahvila- ja ompelimotyöstä sekä parhaassa tapauksessa myös väylän opiskelemaan tai suoraan työelämään.

Muistolan ohjaajat antavat neuvontaa ja yksilöohjausta mm. erilaisissa työllistymiseen, kela-asioihin, hakemuksiin ja lomakkeisiin liittyen. Voit soittaa ja varata ajan tai tulla paikalle ilman ajanvarausta.

Muistolan toiminnan kohderyhmät:
 • Syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset maahanmuuttajanaiset, jotka voivat olla esim. lähes kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomia. Tähän ryhmään kuuluvat iäkkäät mutta vielä työikäiset naiset, joiden on vaikea työllistyä Suomessa. Tähän toimintaan voidaan ottaa myös mukaan syrjäytymisvaarassa olevia suomalaisia, jotka voivat saada elämäänsä mielekkyyttä ja itsetunnon kohotusta päästessään opettamaan maahanmuuttajanaisille esim. käsitöitä ja ruoanlaittoa tai ihan vain keskustelemaan naisten kanssa.
 • Selkeästi työhön tai koulutukseen tähtäävät maahanmuuttajanaiset. Heillä on selkeä tavoite tai tulevaisuudensuunnitelma Suomessa. Naisella voi olla kotimaassaan hankittu ammattitaito, mutta työllistyminen täällä on vaikeaa. On tärkeää, että tähän ryhmään otettavat henkilöt saavat heille hyvin kohdennettua, henkilökohtaista opastusta ja apua. Tämän ryhmän odotetaan olevan motivoitunut ja siihen kuuluvilta odotetaan jo tiettyjä perustaitoja.
 • Kohderyhmien lisäksi kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!
Muistolan toiminnan tavoitteita:
 1. Maahanmuuttajataustaisten naisten aktivoiminen ja osallistaminen yhteiskunnalliseen toimintaan.
 2. Työmarkkinoihin ja koulutukseen liittyvän tiedon lisääminen.
 3. Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen sekä oppimisedellytysten ja työtaitojen parantaminen.
 4. Maahanmuuttajataustaisten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen vertaistuen, liikunnan ja kulttuurin avulla.
 5. Naisten jatkopolkujen varmentaminen: opiskelupaikan löytäminen tai työelämään siirtyminen.
 6. Maahanmuuttajataustaisten naisten itsetunnon ja oman toimijuuden vahvistaminen.
 7. Maahanmuuttajataustaisten naisten sosiaalisten verkostojen laajentaminen: Syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen.
 8. Kohtaamisten ja vuoropuhelun edistäminen: Keskustelufoorumi eri kulttuuritaustan omaaville.

Muistola is a place for women. It is aimed at women with immigration or refugee backgrounds, both of a working and advanced years. However, we also welcome women of native Finnish origins.

It is important to us that  each of our working aged women would have a clear plan for the future, be it another work – experience position or genuine prospects of permanent employment or study by the time she leaves us.

The skills of each individual will be assessed and a plan is drawn in order to best encourage self-improvement as well as to give practical support in making future plans. It is possible to be assigned a mentor either Finnish or of the same  the same language background.

We also aim to provide a welcoming place where women can gain confidence in using Finnish in their everyday lives and form a daily routine around Finnish lessons, lectures, arts & crafts (such as sewing and knitting), cooking and physical exercise. In fact, helping women of all ages maintain an active  everyday life as well as  participation in everyday Finnish society, regardless of their Finnish language skills, is paramount to us.

Our aims

 1. To battle loneliness by creating a network of friends
 2. To create opportunities for immigrant and Finnish-born women to meet in the spirit of multicultural sisterhood
 3. To encourage immigrant women to embrace lifelong learning and social participation
 4. To develop a realistic future plans the women can follow
 5. To maintain skills and the knowledge needed in order to successfully complete school and employment applications. This is done by giving lectures and  visits to various institutions.
 6. To maintain a good work capacity and general physical and mental health through exercise and cultural pursuits.

 

“Many people come and many different culture and all one big family “

“I want to be with friends, I have one now. So a very good place”

“It’s important that  the women are told where they can apply to study and helped with actual applications. Because it’s really difficult on your own”

“I am foreign and it helps me a lot to know that we are not alone. Many foreign women now and that is very good”

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen

Se on tärkee, että naisille kerrotaan, mihin kouluun voi hakee ja auttaa tehä se hakemus, koska se on vaikee.

Nainen

Mä olen ulkomaalainen ja se auttaa mua erittäin paljon, että me ei olla yksin täällä. Nyt on paljon ulkomaalainen nainen ja se on tosi hyvä.

Nainen