Hyvinvointikeskus Muistojen Koti (Muistola)

Hyvinvointikeskus Muistojen Koti (Muistola) on tarkoitettu Suomeen muuttaneille ja syntysuomalaisille naisille. Kohderyhmänämme ovat työikäiset sekä iäkkäät Suomeen muuttaneet naiset, mutta kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita toimintaamme.

Tarkoituksena on, että jokaisella toimintaan osallistuneella työikäisellä on mahdollisuus sijoittua Muistolan jälkeen uuteen työharjoitteluun, opiskelemaan tai työelämään. Työkokeilijoiden kartoitetun osaamisen perusteella määritetään naisten kehittämistarpeet, ja selvityksen perusteella tuetaan työkokeilijaa vahvistamaan osaamistaan sekä tuetaan jatkopolun löytämisessä. Työkokeilijalla on myös mahdollisuus saada omankielinen- tai syntysuomalainen mentori, joka on tukena ja apuna omien kokemustensa ja verkostojensa pohjalta.

Muistola toimii kohtaamispaikkana, jonka toimintaan ovat tervetulleita henkilöt, joille arkielämän suomen kielen harjoitteleminen, luennot, erilaiset käsityöpajat, ruuanlaitto, kerhot ja liikkuminen ovat päivittäisen toiminnan perusta. Toimintakyvyn ylläpitäminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa ovat toiminnan kantava ajatus. Matalan kynnyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki Suomeen muuttaneet naiset iästä ja suomen kielen taidon tasosta huolimatta.

Muistolan toiminnan tavoitteita

  1. Yksinäisyyden vähentäminen ja ystävyyteen liittyvien verkostojen laajentaminen
  2. Suomeen muuttaneiden ja syntysuomalaisten kohtaamisten lisääminen
  3. Osallisuuden ja elinikäisen oppimisen vahvistaminen Suomeen muuttaneiden ja syntysuomalaisten kanssa
  4. Jatkopolun löytäminen työkokeilussa oleville naisille
  5. Työmarkkinoihin ja koulutustarjontaan liittyvän tiedon lisääminen muun muassa tutustumisvierailujen ja luentojen kautta
  6. Työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan ja kulttuurin avulla

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen

Se on tärkee, että naisille kerrotaan, mihin kouluun voi hakee ja auttaa tehä se hakemus, koska se on vaikee.

Nainen

Mä olen ulkomaalainen ja se auttaa mua erittäin paljon, että me ei olla yksin täällä. Nyt on paljon ulkomaalainen nainen ja se on tosi hyvä.

Nainen