Hyvinvointikeskus Muistojen Koti (Muistola)

Hyvinvointikeskus Muistojen Koti (Muistola) on tarkoitettu Suomeen muuttaneille ja syntysuomalaisille naisille. Kohderyhmänämme ovat työikäiset sekä iäkkäät Suomeen muuttaneet naiset, mutta kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita toimintaamme.

Tarkoituksena on, että jokaisella toimintaan osallistuneella työikäisellä on mahdollisuus sijoittua Muistolan jälkeen uuteen työharjoitteluun, opiskelemaan tai työelämään. Työkokeilijoiden kartoitetun osaamisen perusteella määritetään naisten kehittämistarpeet, ja selvityksen perusteella tuetaan työkokeilijaa vahvistamaan osaamistaan sekä tuetaan jatkopolun löytämisessä. Työkokeilijalla on myös mahdollisuus saada omankielinen- tai syntysuomalainen mentori, joka on tukena ja apuna omien kokemustensa ja verkostojensa pohjalta.

Muistola toimii kohtaamispaikkana, jonka toimintaan ovat tervetulleita henkilöt, joille arkielämän suomen kielen harjoitteleminen, luennot, erilaiset käsityöpajat, ruuanlaitto, kerhot ja liikkuminen ovat päivittäisen toiminnan perusta. Toimintakyvyn ylläpitäminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa ovat toiminnan kantava ajatus. Matalan kynnyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki Suomeen muuttaneet naiset iästä ja suomen kielen taidon tasosta huolimatta.

Muistolan toiminnan tavoitteita

 1. Yksinäisyyden vähentäminen ja ystävyyteen liittyvien verkostojen laajentaminen
 2. Suomeen muuttaneiden ja syntysuomalaisten kohtaamisten lisääminen
 3. Osallisuuden ja elinikäisen oppimisen vahvistaminen Suomeen muuttaneiden ja syntysuomalaisten kanssa
 4. Jatkopolun löytäminen työkokeilussa oleville naisille
 5. Työmarkkinoihin ja koulutustarjontaan liittyvän tiedon lisääminen muun muassa tutustumisvierailujen ja luentojen kautta
 6. Työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan ja kulttuurin avulla

Muistola is a place for women. It is aimed at women with immigration or refugee backgrounds, both of a working and advanced years. However, we also welcome women of native Finnish origins.

It is important to us that  each of our working aged women would have a clear plan for the future, be it another work – experience position or genuine prospects of permanent employment or study by the time she leaves us.

The skills of each individual will be assessed and a plan is drawn in order to best encourage self-improvement as well as to give practical support in making future plans. It is possible to be assigned a mentor either Finnish or of the same  the same language background.

We also aim to provide a welcoming place where women can gain confidence in using Finnish in their everyday lives and form a daily routine around Finnish lessons, lectures, arts & crafts (such as sewing and knitting), cooking and physical exercise. In fact, helping women of all ages maintain an active  everyday life as well as  participation in everyday Finnish society, regardless of their Finnish language skills, is paramount to us.

Our aims

 1. To battle loneliness by creating a network of friends
 2. To create opportunities for immigrant and Finnish-born women to meet in the spirit of multicultural sisterhood
 3. To encourage immigrant women to embrace lifelong learning and social participation
 4. To develop a realistic future plans the women can follow
 5. To maintain skills and the knowledge needed in order to successfully complete school and employment applications. This is done by giving lectures and  visits to various institutions.
 6. To maintain a good work capacity and general physical and mental health through exercise and cultural pursuits.

 

“Many people come and many different culture and all one big family “

“I want to be with friends, I have one now. So a very good place”

“It’s important that  the women are told where they can apply to study and helped with actual applications. Because it’s really difficult on your own”

“I am foreign and it helps me a lot to know that we are not alone. Many foreign women now and that is very good”

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen

Se on tärkee, että naisille kerrotaan, mihin kouluun voi hakee ja auttaa tehä se hakemus, koska se on vaikee.

Nainen

Mä olen ulkomaalainen ja se auttaa mua erittäin paljon, että me ei olla yksin täällä. Nyt on paljon ulkomaalainen nainen ja se on tosi hyvä.

Nainen