Löydä minut -hanke

Löydä minut -hanke on etsivän työn pilottihanke maahan muuttaneiden ikäihmisten parissa. Hanke levittäytyy Turkuun ja sen lähialuille. Projektin on rahoittanut Turun kaupunki.

Lue lisää täältä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. löytää maahan muuttaneita ikäihmisiä ja tuoda heidät mukaan Muistolan toimitalossa sekä Turun eri kaupunginosissa järjestettävään ryhmätoimintaan
  2. hyvinvoinnin parantaminen fyysisesti ja psyykkisesti yksilö – ja ryhmätoiminnan kautta
  3. maahan muuttaneiden ikäihmisten erityiskysymysten esiintuominen sosiaali- ja terveyspuolella

Find me – project

A pilot scheme involving elderly people with an immigrant and especially refugee background, living in Turku or its surroundings. It involves actively seeking out individuals through notices, flyers and personal connections. The Find me -project is financed by the city of Turku.

Aims

  1. To locate elderly people, so they could benefit from the group activities organised at different districts of Turku.
  2. To improve their physical and mental health through individual and group activities
  3. To raise awareness of the social and health issues specific to elderly immigrants.

Yhteistyössä