Löydä minut -hanke

Löydä minut -hanke on etsivän työn pilottihanke maahan muuttaneiden ikäihmisten parissa. Hanke levittäytyy Turkuun ja sen lähialuille. Projektin on rahoittanut Turun kaupunki.

Lue lisää täältä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. löytää maahan muuttaneita ikäihmisiä ja tuoda heidät mukaan Muistolan toimitalossa järjestettävään ryhmätoimintaan
  2. hyvinvoinnin parantaminen fyysisesti ja psyykkisesti yksilö – ja ryhmätoiminnan kautta
  3. maahan muuttaneiden ikäihmisten erityiskysymysten esiintuominen sosiaali- ja terveyspuolella

Yhteistyössä