Koulutuspaketit

DaisyLadies ry tarjoaa koulutusta tavoitteenaan vahvistaa ja päivittää ammattitaitoa monikulttuurisen työn kentällä (mm. sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, opiskelijat, viranomaiset ja muut maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työssään kohtaavat tahot). Avainasemassa on tiedon ja työkalujen tarjoaminen kulttuurisensitiiviseen kommunikointiin.

DaisyLadies ry:n kouluttajat ovat kokeneita oman aiheensa asiantuntijoita ja tarjoavat ainutlaatuisen kokemusasiantuntijan näkökulman koulutukseen.

Otamme vastaan toiveita koulutuksen kestoon, sisältöön ja rakenteeseen liittyen. Koulutukset järjestetään tilaajan toivomassa paikassa missä päin Suomea tahansa.

Lisätietoja: daisyladies.turku@gmail.com tai p. 050 326 5064

Koulutuspaketti 1010: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta

 

Kenelle:

Kaikille aiheesta kiinnostuneille. Erityisesti niille tahoille, jotka kohtaavat työssään väkivallan uhreiksi tai sen uhan alle joutuneita maahanmuuttajataustaista naisia.

Koulutus tarjoaa:

  • tietoa väkivallan muodoista, joita esiintyy maahanmuuttajanaisten elämässä
  • tietoa maahanmuuttajanaisten elämässä olevista ennakkoluuloista sekä tabuista
  • työkaluja kuinka lähestyä uhria ja saavuttaa keskusteluyhteys
  • työkaluja uhrien kannustamiseen ja tukemiseen
  • workshop

Kouluttajat:

Neriman Al Take on irakilaistaustainen nainen, joka on työskennellyt hyvin pitkään maahanmuuttajien parissa erilaisissa tehtävissä. Neriman on tehnyt paljon työtä väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten kanssa ja tämän työn sekä oman kulttuuritaustansa ansiosta hänellä on vahvaa kokemusasiantuntijuutta maahanmuuttajanaisten elämään liittyvistä erityispiirteistä sekä vaikeiden asioiden lähetymisestä kulttuurisensitiivisin keinoin.

Ilhan Elmi on somalilaistaustainen nainen, joka on työskennellyt paljon erityisesti silvonnan uhreiksi joutuneiden naisten ja tyttöjen kanssa. Työn ja oman kulttuuritaustansa myötä Ilhanilla on paljon kokemusta aiheesta. Ilhan pystyy tarjoamaan tietoa kokemusasiantuntijan näkökulmasta erityisesti siitä miten lähestyä väkivallan uhreja sensitiivisesti heidän oma kulttuuritaustansa huomioiden.

Koulutuksen kesto: 90 minuuttia (sis. luento, työpaja ja loppukeskustelu)

Hinta: 400 €

Tilaukset ja yhteydenotot: daisyladies.turku@gmail.com tai p. 050 326 5064

Koulutuspaketti 1020: Tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silvonta

 

Kenelle:

Kaikille aiheesta kiinnostuneille. Erityisesti niille tahoille, jotka kohtaavat työssään sukupuolielinten silvonnan uhreiksi tai sen uhan alle joutuneita maahanmuuttajataustaista tyttöjä ja naisia.

Koulutus tarjoaa:

  • kattavaa tietoa silvonnasta ja sen muodoista
  • tutkimustietoa ja kokemuskertomuksia
  • työkaluja asian esiin ottamiseen ja keskusteluun naisten ja tyttöjen kanssa sensitiivisesti
  • ratkaisumalleja ja ennaltaehkäisyn keinoja
  • workshop (case study)

Kouluttajat:

Ilhan Elmi on somalilaistaustainen nainen, joka on työskennellyt paljon silvonnan uhreiksi joutuneiden naisten ja tyttöjen kanssa. Työn myötä ja tullen itse kulttuurista, joka harjoittaa silvontaa, Ilhanilla on paljon kokemusta aiheesta. Ilhan pystyy tarjoamaan tietoa kokemusasiantuntijan näkökulmasta erityisesti siitä miten lähestyä aihetta kulttuurisensitiivisesti.

Neriman Al Take on irakilaistaustainen nainen, joka on työskennellyt hyvin pitkään maahanmuuttajien parissa erilaisissa tehtävissä. Neriman on tehnyt paljon työtä väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten kanssa ja tämän työn sekä oman kulttuuritaustansa ansiosta hänellä on vahvaa kokemusasiantuntijuutta maahanmuuttajanaisten elämään liittyvistä erityispiirteistä sekä vaikeiden asioiden lähetymisestä kulttuurisensitiivisin keinoin.

Koulutuksen kesto: 90 minuuttia (sis. luento, työpaja ja loppukeskustelu)

Hinta: 400 €

Tilaukset ja yhteydenotot: daisyladies.turku@gmail.com tai p. 050 326 5064