Käsi kädessä -hanke

Käsi kädessä – Mentori- ja vertaistukitoimintaa maahanmuuttajanaisille 2022-2023

Käsi kädessä -hankkeen tarkoituksena on järjestää ryhmämuotoista omankielistä kotoutumista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian- ja somaliankielisille maahanmuuttajanaisille Turussa ja lähialueilla. Hanke tarjoaa tehostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla kotoutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt esimerkiksi lasten saamisen ja tästä johtuneen kotiin jäämisen myötä. Näillä naisilla ei välttämättä ole ollenkaan tai hyvin vähän kielitaitoa, lukutaitoa, koulutus- tai työtaustaa. Mentoreina ja kokemusasiantuntijoina toimivat kotoutumisprosessissa jo pidemmällä olevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeen toimintakausi on 1.3.2022-31.3.2023.

Hankkeen matalankynnyksen toiminta toteutetaan kahdessa vertaisryhmässä (arabi & somali) DaisyLadies ry:n toimitalossa arkipäivisin ma-pe klo 9-15. Toiminta toteutetaan ryhmälähtöisesti ja se sisältää mm. suomen kielen opiskelua, tietoa yhteiskunnallisista asioista/palveluista ja uravalmennusta. Kielen oppiminen ja kielenopetus ovat keskeisimpiä hyvän kotoutumisen välineitä, joten hankkeessa panostetaan erityisesti suomen kielen opiskeluun. Työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävä uravalmennus sisältää mm. työelämätietoutta, urasuunnitelmien tekoa (osaamiskartoitukset, opiskelumahdollisuudet, ammattitietous) ja CV-  ja työnhakuklinikoita.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen mukaan: daisyladies.turku@gmail.com tai puh. 050 326 5064

 

Hankkeelle on saatu rahoitus Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Yhteistyössä