Integraatiokortit

Projektin tavoitteena on kulttuurisensitiivisten integraatiokorttien toteuttaminen. Kulttuurisensitiivisissä tunnekorteissa on otettu huomioon kulttuurien moninaisuus. Kulttuurien monimuotoisuuden esiintuominen vastaa paremmin kohderyhmämme tarpeita sekä heidän arkitodellisuuttaan. Integraatiokortteja voi käyttää suomen kielen opiskelussa sekä ryhmäyttämisen apuna, ja silloin kun sanoja on vaikea löytää.

“Integration with pictures” – project

The aim is to create a set of culturally sensitive postcards that would help with the integration process immigrant are facing. These pictures have been created keeping in mind the diverse aspects of different cultures, since concentration especially on cultural diversity has been found be most beneficial for the target group and their everyday needs. These pictures can also be used during Finnish lessons and anytime finding the right word proves to be too difficult.

Yhteistyössä