Historia/History

DaisyLadies ry:n perusti vuonna 2000 turkinsuomalainen Hülya “Hissu” Kytö yhdessä muiden Suomeen muuttaneiden naisten kanssa. DaisyLadies ry on Suomen ensimmäinen naisten kotouttamiseen keskittyvä toimija, ja siten yhdistys on toiminut uraauurtavana nostaessaan esiin naisten kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä.

Tarve yhdistyksen perustamiselle alkoi Suomeen muuttaneiden naisten yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteesta uudessa kotimaassaan. Toiminnan alussa maahan muuttaneet naiset kokoontuivat Hissun kotona. Siellä he pääsivät turvallisessa ympäristössä keskustelemaan ja jakamaan yhteisiä kokemuksia elämästään: arkielämään liittyvistä haasteista uudessa kotimaassaan sekä vakavammistakin haasteista, joita he olivat joutuneet elämänsä aikana kohtaamaan. Naisten kesken jaettiin myös onnen hetket, ja niitä luotiin yhdessä myös lisää.

Vaikka naiset tulivat eri maista sekä eri uskonto – ja yhteiskuntaluokista, heitä kuitenkin yhdisti kaksi asiaa: naiseus ja se, että he olivat muuttaneet uuteen maahan. Näistä yhdistävistä tekijöistä lähti liikkeelle toimintamme ydin, joka yhä tänäkin päivänä on meille tärkeä eli vertaistuki, jota naiset saavat toisiltaan.

DaisyLadies ry on saanut nimensä sitkeästä, vahvasta ja hyvin vaatimattomasta kukasta, päivänkakkarasta eli Daisystä. Se kasvaa ja pärjää kaikissa olosuhteissa, jos se vain saa tarpeeksi lämpöä ja ravintoa. Kukka symboloi vielä tänäkin päivänä asiakkaittemme periksiantamattomuutta sekä pärjäämistä ja kukoistustaan uudessa kotimaassaan.


The organisation called DaisyLadies was established in 2000 by Hülya “Hissu” Kytö, originally from Turkey now settled in Finland, along with other women of similar circumstances. The organisation is focused on the social integration of immigrant women and, since being first of its kind in Finland, has acted as a pioneer in raising questions concerning the social integration of immigrant women.

The need for such an organisation stems from the loneliness and the feelings of being an outsider the immigrant women experience in their new homeland. In the beginning the women used to gather at Hissu’s home. This was a safe and secure environment where the women could talk and share common experiences:  challenges they faced in their everyday lives as well as the more serious hardships they have had to face. Joy and happiness were also something the women could share, all the while creating new memories together.

Even though the women come from all social classes, there are two things in common; womanhood and the fact that they have moved to and are now living in a foreign country. These two aspects come together to create peer support the women can give each other, something that has been at the core of this organisation since its very beginning

DaisyLadies ry was named after the daisy, a flower both modest and resilient. If there is enough warmth, the daisy can grow in any condition. To this day, it symbolises the determination our women have towards living and thriving in their new homeland.

Yhteistyössä