DigiDaisy

DaisyLadies on saanut Turun kaupungin ideakilpailussa 2020 rahoituksen DigiDaisy – monikielinen digitukitoiminta senioreille ja nuorille 2020-2021 -hankkeelle. Hanke rahoitetaan Turun kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaalirahaston tuotoista.

DigiDaisy-toiminnassa DaisyLadies ry:n tiloihin perustetaan digitukipiste, joka tarjoaa senioreille erikielistä neuvontaa digilaitteiden käytössä. Tarkoituksena on osallistaa nuoret mukaan toimintaan digitutoreina ja toteuttaa toiminnan aikana erilaisia some-kampanjoita yhdessä nuorten ja senioreiden kanssa. Näin saadaan aikaiseksi ylisukupolvisia kohtaamisia ja kulttuurinvaihtoa nuorten ja seniorien välillä. Koska maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat erityisessä syrjäytymisriskissä, toimintaan pyritään tavoittamaan erityisesti heitä. Myös monikulttuurisesta toiminnasta kiinnostuneet kantasuomalaiset seniorit tervetulleita mukaan toimintaan asiakkaina tai vapaaehtoisina opastajina.

Digitukipiste on auki ma, ti ja ke klo 10-13 ja to ja pe klo 12-15 osoitteessa Sairashuoneenkatu 1, DaisyLadies ry:n uuden toimitalon DaisyKodin tiloissa. Kulku tilaan voidaan toteuttaa esteettömästi ramppien avulla. Tukipiste on avoin, eikä sinne tullakseen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Seniorit voivat tuoda mukanaan omat laitteet tai sitten lainata tukipisteen laitteita (tietokone, tabletti jne.).

Tukipisteeltä saa opastusta:

  • tietokoneen käytön perusteet
  • internetin ja sähköpostin käyttö (myös nettiturvallisuus)
  • verkkoasiointi (esim. kela, pankki, terveyskeskus, bussikortin lataus jne.)
  • älypuhelimen/tabletin asennus ja käyttö, sovellusten lataus ja käyttö

Digitukipisteellä nuoret järjestävät myös ”some haltuun” –opetusta niille senioreille, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan sosiaaliseen mediaan. Koska senioreiden keskuudessa on paljon yksinäisyyttä, sosiaalisen median kautta on mahdollisuus pitää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin (myös Suomen ulkopuolella asuviin) aivan uudella tavalla. Nuoria ja senioreita kannustetaan myös yhteiseen keskusteluun siitä mitä netissä kannattaa julkaista ja mitä ei. Tärkeitä aiheita ovat myös medialukutaito ja lähdekritiikki.

Nuoret toteuttavat senioreiden kanssa myös erilaisia some-kampanjoita. Yhdessä kampanjassa nuoret voivat esimerkiksi haastatella senioreita ja taltioida heidän tarinoitaan videokuvaamalla tai äänittämällä. Lopuksi tarinat julkaistaan sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram tms.).

Digitukipisteestä pyritään luomaan rauhallinen matalankynnyksen tila, jonne on helppo tulla. Opastuksessa hyödynnetään väestörekisterikeskuksen Digutuen eettisiä ohjeita. Asiakkaiden yksityisyyden suoja on huomioitu siten että terveysasioihin tai talouteen liittyvissä opastuksissa opastajana toimii hankkeeseen palkattu toiminnanohjaaja. Kaikilta opastajilta edellytetään vaitiolovelvollisuutta ja nuoret sekä muut vapaaehtoiset perehdytetään etukäteen.

Poikkeustilanteen senhetkiset säädökset otetaan huomioon palvelua aloitettaessa.

Yhteistyössä