Demokratiapalkinto 2017

Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon 2017 saivat kolme kumppanuutta edistänyttä toimijaa tai toimintatapaa: DaisyLadies ry ja sen muistojen koti, Oulun kumppanuuskeskus sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -toimintamalli. Lisäksi kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa sekä Arts Equal -hanke. Palkinto jaettiin Suomi 100-demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa 30.3.2017 Helsingissä.

Daisy Ladies ry ja Muistola

Valitsija: näyttelijä, professori Elina Knihtilä

DaisyLadies ry:n tavoitteena on parantaa Suomeen muuttaneiden naisten asemaa sekä lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä syntysuomalaisten naisten kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa Turun kaupungin, Varsinais-Suomen TE-toimiston, Suomen Pakolaisavun ja Suomen Punaisen Ristin sekä eri oppilaitosten kanssa. Turussa sijaitsevalla Muistola –toimitalolla on keskeinen rooli kohtaamispaikkana ja hankkeiden käynnistäjänä. Toimintakyvyn ylläpitäminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa ovat toiminnan kantava ajatus.

Valitsijan perustelut:

Maahanmuuttajataustaisten ja syntysuomalaisten naisten kohtauspaikassa vältetään yksinäisyyttä, tuetaan hyvinvointia, lisätään tietoa, osallisuutta ja omanarvontuntoa. Dialogisuus ja aidot kohtaamiset, joissa opitaan toinen toisiltamme, ovat tavoitteita, joita me kaikki tarvitsemme ajassamme, perustelee Elina Knihtilä DaisyLadies ry:n palkitsemista Demokratiapalkinnolla.

30.3.2017 / Eduskunta / Helsinki