DaisyHOPE -hanke

DaisyHOPE – mielen hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävää ryhmätoimintaa

 DaisyHOPE-hankkeessa järjestetään mielenterveyttä edistävää säännöllistä ryhmämuotoista vertaistoimintaa sekä ulkoliikuntatapahtumia. Hanke alkoi syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Kohderyhmänä ovat erityisesti iäkkäät (60+ v.) mutta toiminta on avointa kaikenikäisille.

Mielen hyvinvointia edistetään mm. info- ja keskustelutilaisuuksien, työpajojen, liikunnan ja tanssin, rentoutusharjoitusten sekä taiteen ja kulttuurin keinoin. Osallistujat saavat vertaistukea ja uusia tuttavuuksia sekä tutustuvat mielen ja kehon hyvinvointiin matalan kynnyksen toiminnassa. Tavoitteena on tukea osallistujan itsetuntoa ja elämänhallintaa, tuoda arkeen mielekästä toimintaa ja osallisuuden kokemuksia sekä vahvistaa yksilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden tasapainoa. Hankkeen puitteissa on myös tarkoitus tutustuttaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia henkilöitä heille uusiin vapaa-ajan aktiviteetteihin ja liikuntamuotoihin.

Hankkeessa on tärkeää lisätä erityisesti maahanmuttajataustaisten iäkkäiden tietämystä mielen hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten voi olla vaikeaa tunnistaa mielenterveysoireita ja mielenterveys käsitteenäkin ei ole tuttu kaikkialla maailmassa ja siihen voi liittyä stigmaa ja tabuja. Mielenterveysongelmien taustalla voivat vaikuttaa niin entisessä kotimaassa koetut järkyttävät tapahtumat kuin myös uuden kotimaan kokemukset.

 Toiminnallista ohjattua DaisyHOPE-vertaisryhmätoimintaa järjestetään noin 1-2 kertaa viikossa DaisyLadies ry:n tiloissa (Sairashuoneenkatu 1) joulukuuhun 2022 asti. Ryhmätoiminnassa erilaisten tominnallisten aktiviteettien kautta käsiteltäviä aiheita ovat mm:

  • Ravinto ja ruokailu
  • Ihmissuhteet ja tunteet
  • Liikunta, kehon hyvinvointi, muisti
  • Harrastukset, taide, kulttuuri ja luovuus
  • Uni, lepo, stressinhallinta
  • Arvot, arjen rytmi ja päivittäiset valinnat

Osana hanketta järjestetään myös DaisyLiikkuu-ulkoliikuntatapahtumia mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi jokirannassa, Vasaramäen maailmanpuutarhassa sekä muissa sopivissa paikoissa. Tapahtumien ohjelmassa on mm. erilaista ohjattua ulkoliikuntaa, monikulttuurista tanssia ja musiikkia, pelejä sekä pientä tarjoilua. Ulkotapahtumat toteutuvat sään salliessa.

 

Hankkeelle on saatu rahoitus Turun kaupungin ideakilpailussa 2021. Hanke rahoitetaan Turun kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaalirahaston tuotoista.

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset mukaan toimintaan: daisyladies.turku@gmail.com tai puh. 050 326 5064

Yhteistyössä

Ohjelma 2022

Tulossa!