Opettajan työelämäjaksolla 23-27.1.2017 DaisyLadies ry:ssä

By November 26, 2017DaisyLadies, Muistola

Olin opettajan työelämäjaksoni Turussa tutustuen DaisyLadies ry:n toimintaan. DaisyLadies ry:llä on Turussa kaksi toimitaloa: Muistola ja Daisylä. Pääosan viikostani olin mukana Daisylän naisten toiminnassa, mutta tutustuin myös Muistolan naisiin ja toimintaan sekä tapasin koko toiminnan perustajan, organisoijan ja sielun Hissu Kydön.

Kirjoittaja: Sanna Kaismala-Makkonen

Stea tukee Daisy Ladiesin toimintaa, yhteistyötä tehdään useiden yhdistysten, oppilaitosten sekä Turun kaupungin eri toimijoitten kanssa. Tällä hetkellä DaisyLadies on mukana 15 eri projektissa.

Daisylässa on tällä hetkellä 8 työkokeilijaa ja 2 työharjoittelijaa. Heidän kotimaansa on Somalia, Irak, Palestiina, Syyria, Vietnam. Naiset ovat ikähaitarilla 23-42. Viikkorytmi koostuu suomen kielen opinnoista integroituna kaikkeen tekemiseen ja opiskeluun, Daisylän työtehtävät (määritelty ja työvuorolista on ilmoitustaululla), emännän apuna keittiössä ruoan laitossa sekä pitopalvelun apuna. Yhteistyötä tehdään esim. Väinö Aaltosen museon kanssa, Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimen /kuntosaliohjaus, UN:n naisten kanssa (kielikoulu, Luetaan yhdessä), eri oppilaitoksista tulevien opiskelijoitten kanssa tehtävä, eläkkeellä olevien vapaaehtoisten työntekijöiden (ompeluneuvonta), sekä tietysti Muistolan kanssa tehtävä yhteistyö (retket, kerhot, tapahtumat).

Minun viikkoni oli oikein antoisa. Tutustuin nopeasti naisiin, pääsin hyvinkin henkilökohtaisiin keskusteluihin, aamupalaverin jälkeen pidin aamuisin ”Sannan jumppaa” jolloin venyteltiin, joogattiin sekä tanssittiin. Kuulin naisten elämäntarinoita, arjessa selviämistä ja ruokapolitiikkaa, erilaisia näkökulmia elämiseen, naisten tulevaisuuden suunnitelmia opiskeluista, huolia lasten ja omasta terveydestä sekä huomioita suomalaisesta elämästä sekä tutustuin naisten kulttuurien tapoihin. Opiskeltiin suomen kieltä ja arkielämän asioita, keskusteltiin elämänhallinnan kiemuroista.

Naisilla on suuri motivaatio opiskeluun, ja kaikki ovat aina paikalla ellei ole selkeää syytä poissaoloon. Työkokeiluun tulijoita on jonossa, Hannele haastattelee ja valitsee sopivat vapautuville paikoille. Tavoitteena tällä hetkellä on kehittää Daisylän toimintaa siten, että yhteistyö eri oppilaitosten välillä vahvistuisi entisestään, ja naiset ohjautuisivat ammatillisiin opintoihin ja kohti työelämää. On tärkeä löytää linkkejä (= opettajia) sekä sopivia oppilaitoksia ja, tehdä tutustumiskäyntejä pienellä porukalla. Eli luoda naisille hyvä elämä ja tulevaisuus.

Suomen kielen opiskelu on jokapäiväistä, vaikka naiset tauoilla puhuvat keskenään omaa kieltään. Hannele vetää pitkällä työkokemuksellaan suomen kielen opetusta integroiden arkielämäntaitoja ja elämänhallintaa opetukseen. Tavoitteet kaikelle toiminnalle ja struktuuri on tärkeää.

YK:n naiset ovat eläkkeellä olevia opettajia eri aloilta, ja heillä on suuri into opettaa naisia kielikylpy-tunnilla. Opettamisen into on suuri, vapaaehtoiset toimijat rikastuttavat toimintaa.

Kuntosalitoiminta on toimintakyvyn ylläpitämisen lisäksi suomen kielen opettelua, koska ohjeet ja neuvot sekä kehon osien nimeäminen on suomeksi. Fyysisen kunnon ylläpitämisen lisäksi tutustuminen yhteiskunnan palveluihin ja muihin suomalaisiin tapahtuu samalla. Kerran viikossa kuntoillaan Kupittaan keilahallin kuntosalilla.

DaisyLadies-toiminnalle olisi varmaan tilausta muuallakin Suomessa. Kaikki halukkaat eivät pääse ammatillisiin koulutuksiin heikon kielitaidon vuoksi ja kotoutumiskoulutuksiin on paljon tulijoita. Hyvin heikon kielitaidon omaavat naiset ilman minkäänlaista koulutusta hyötyisivät naisille suunnatuista kerhomuotoisista tavoitteellisista toiminnoista arkea piristämään.

Kaiken kaikkiaan tutustuminen Daisy Ladysin toimintaan oli oikein virkistävä ja piristävä kokemus kesken omaa työvuotta. Ilolla huomasin kuinka paljon hyötyä on omasta työkokemuksesta, joka on pääosin kertynyt erityisopiskelijoitten opettamisesta. Erilaisuuden kohtaaminen, oli se oppimisvaikeuksista johtuvaa, psyykkisestä jaksamisesta tai neurologisista ongelmista, on antanut itselle paljon työkaluja toimia. Se, että olen nyt toista vuotta itsekin opettanut maahanmuuttajia, toi tietysti varmuutta kohdata heitä. Ammatillista kehittymistä ja omaa ammatillisen identiteetin kasvua vahvisti nyt viikon aikana saadut kokemukset ja kaikki toiminta. Naisten kertomat väläykset heidän elämästä ja arjestaan auttaa ymmärtämään maailmaa ja ihmiselon tärkeysjärjestyksiä. Daisylan toimintaan oli hyvin helppo sulautua mukaan, jo ensimmäisestä päivästä alkaen tuntui kuin olisi kuulunut joukkoon. Mukava oli myös tavata entinen työkaveri Hannele, joka on toiminut Sakkyn Maahanmuuttajakoulutuksessa. Oikein positiivinen kokemus ja suosittelen muillekin!

Kiitos!